1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - Visa fee
گالری
access deny
پیوند ها
  Crossings   Entry      Multi-entry Work permit Tourism Pilgrimage Student Press  Airport
3 Months 6  Months One Year
Afghanistan RM 250 RM 500 RM 1000 RM 1500 RM 3000 RM 1000 RM 400 RM 200 RM 150 RM 350 € 120
Australia RM 250 RM 600 RM 2000 RM 3000 RM 5000 RM 1500 RM 500 RM 175 RM 2000 RM 1500 € 145
Canada RM 150 RM 400 RM 850 RM 1000 RM 1400 RM 450 RM 250 RM 125 RM 275 RM 500 € 100
England RM 600 RM 1000 RM 2000 RM 3500 RM 6000 RM 4000 RM 900 RM 400 RM 1000 RM 2000 € 240
India RM 150 RM 350 RM 400 RM 600 RM 1000 RM 1250 RM 300 RM 50 RM 300 RM 200 € 85
Iraq RM 75 RM 200 RM 375 RM 650 RM 1000 RM 500 RM 175 RM 125 RM 125 RM 200 € 50
Japan RM 50 RM 125 RM 500 RM 750 RM 1250 RM 500 RM 100 RM 75 RM 175 RM 350 € 30
Malaysia RM 0 RM 25 RM 150 RM 250 RM 400 RM 250 RM 25 RM 25 RM 25 RM 100 € 10
Pakistan RM 100 RM 150 RM 200 RM 350 RM 550 RM 450 RM 125 RM 75 RM 125 RM 250 € 40
Singapore RM 150 RM 300 RM 700 RM 1000 RM 1500 RM 500 RM 250 RM 150 RM 150 RM 350 € 75

 

  • The applicants from other nationalities contact (03) 21612911- 4 from 15:00 to 17:00 on Mon-Fri, to know about requested visa fees.

 

نظرات